บริษัทขนส่งภาคอีสาน

รายชื่อบริษัทขนส่งภาคอีสาน

1. บริษัท เศรษฐี อีสาน ขนส่ง จำกัด

พุทธมณฑลสาย 2 โทร.02 887 4605

2. บริษัท สหะสัมพันธ์ ทรานสปอร์ต จำกัด

กระจาย สินค้าและพัสดุภัณฑ์ ทั่วทุกจังหวัดภาคอีสาน และบริการใหม่ บริการ รับ-ส่ง สินค้าข้ามภาค(ส่งได้ทั่วประเทศ)
โทร 0-2885-7737 ถึง 40

3. บริษัท นครพนมขนส่ง (999) จำกัด

135/15 หมู่ 19 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม 10170 บริการขนส่งสินค้าทางบก นครพนม-สกลนคร ติดต่อ 0-2448-2065

4. กิจสุนทรขนส่ง (เค เอส ที)

69 ถนนมงคลบูรพา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ติดต่อ 045-711326, 712278, 086-8746464
ศูนย์รวมขนส่ง 3 7/17 หมู่9 ถ.พุทธมณฑลสาย2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 02-8870343-4, 098-9294253, 081-6609573

5. บุญอนัน ขนส่ง

ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา ทางเข้าซอย หาดใหญ่ทัวร์
อำเภอที่ส่ง: เมือง คำเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย กุดชุม ไทยเจริญ ทรายมูล ป่าติ๋ว พนมไพร (ร้อยเอ็ด)
โทร. 098-937-6293,084-771-9902