เชือกทำหูกล่องโฟม เชือกขาวแดง

เชือก PE ผสมไฮเดน สลับสีแดง-ขาว

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมกล่องโฟม

โดยเฉพาะกล่องโฟมที่ใช้เป็น Cooler (คูลเลอร์)

เพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนในการทำหูหิ้ว หรือสายหิ้วด้วยความที่เชือกประเภทนี้ จะมีความลื่น มากกว่าเชือกปกติ จึงไม่ทำให้พื้นผิวของกล่องโฟมเป็นรอย หรือเสียหาย