เชือกมะนิลาเทียม

เชือกมะนิลาเทียมเป็นเชือก ที่ถูกผลิตขึ้นมาใช้งานแทนเชือกมะนิลาที่ทำจากป่านศรนารายณ์ที่เริ่มจะหายากขึ้น

จริงๆ แล้วเชือกประเภทนี้จะถูกนำไปใช้งานด้านการตกแต่งซะเป็นส่วนใหญ่

โดยวัสดุที่ทำจะเป็นวัสดุประเภทเดียวกับเชือกใยยักษ์ แต่เราจะมีการนำแทบสีแดงเข้มออก

แต่นำเชือกไปเข้าเครื่องตีให้เกิดเป็น Texture ที่ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น