เชือกใยยักษ์ เกรดเอ สั่งทำพิเศษผสม U.V.

เชือกใยยักษ์สั่งทำพิเศษผสม U.V. เพื่อความแข็งแรง และทนแดดมากขึ้น

เหมาะกับงานนำไปใช้ตกแต่งรีสอรท์ งานกลางแจ้ง สะพานแขวน