เชือกใยยักษ์ เกรดเอ สีฟ้า

เชือกใยยักษ์ เกรดเอ สีฟ้า สั่งทำพิเศษ มีขั้นต่ำในการสั่งที่ 300 กิโลกรัม

เหมาะกับการใช้งานตกแต่ง งานประมง และผูกมัดสินค้าทั่วไป