เชือกใยยักษ์ (เชือก pp)

เชือกใยยักษ์

ข้อมูลสินค้า

รหัสสินค้า เชือกใยยักษ์ หรือเชือก PP

รายละเอียดสินค้า

เชือกใยยักษ์ หรือเชือก PP ตราแรด ใช้ในงานผูก ลาก เชือกยกของทั่วไป งานประมง ผูกโป๊ะ ผูกสมอ

รวมไปถึงการใช้งานมัดกระจก ทอดสมอ และลากทุ่นในทะเล

เบอร์ของเชือกที่ผลิต : เชือกใยยักษ์ขนาดตั้งแต่ 4-50 มิล

เชือกใยยักษ์

ตารางขนาด/น้ำหนัก ของเชือกใยยักษ์ตั้งแต่ 4มิล – 50มิล 

(เชือกทุกขนาดความยาว 200 เมตร ต่อ 1 ม้วน)

เชือกใยยักษ์ขนาด4 มิล หนัก 17 ก.ก. (ต่อ 1 ตั้ง)

เชือกใยยักษ์ขนาด5 มิล หนัก 19 ก.ก. (ต่อ 1 ตั้ง)

เชือกใยยักษ์ขนาด6 มิล หนัก 20 ก.ก. (ต่อ 1 ตั้ง)

เชือกใยยักษ์ขนาด7 มิล หนัก 26 ก.ก. (ต่อ 1 ตั้ง)

เชือกใยยักษ์ขนาด8 มิล หนัก 28 ก.ก. (ต่อ 1 ตั้ง)

เชือกใยยักษ์ขนาด9 มิล หนัก 30 ก.ก. (ต่อ 1 ตั้ง)

เชือกใยยักษ์ขนาด10 มิล หนัก 30 ก.ก. (ต่อ 1 ตั้ง)

เชือกใยยักษ์ขนาด12 มิล หนัก 33 ก.ก. (ต่อ 1 ตั้ง)

**** น้ำหนักต่อม้วน ****

เชือกใยยักษ์ขนาด14 มิล หนัก 24 ก.ก.

เชือกใยยักษ์ขนาด16 มิล หนัก 29 ก.ก.

เชือกใยยักษ์ขนาด18 มิล หนัก 35 ก.ก.

เชือกใยยักษ์ขนาด20 มิล หนัก 45 ก.ก.

เชือกใยยักษ์ขนาด22 มิล หนัก 57 ก.ก.

เชือกใยยักษ์ขนาด24 มิล หนัก 67 ก.ก.

เชือกใยยักษ์ขนาด26 มิล หนัก 77 ก.ก.

เชือกใยยักษ์ขนาด28 มิล หนัก 87 ก.ก.

เชือกใยยักษ์ขนาด30 มิล หนัก 98 ก.ก.

เชือกใยยักษ์ขนาด32 มิล หนัก 112 ก.ก.

เชือกใยยักษ์ขนาด34 มิล หนัก 126 ก.ก.

เชือกใยยักษ์ขนาด36 มิล หนัก 140 ก.ก.

เชือกใยยักษ์ขนาด38 มิล หนัก 155 ก.ก.

เชือกใยยักษ์ขนาด40 มิล หนัก 165 ก.ก.

เชือกใยยักษ์ขนาด42 มิล หนัก 185 ก.ก.

เชือกใยยักษ์ขนาด44 มิล หนัก 207 ก.ก.

เชือกใยยักษ์ขนาด46 มิล หนัก 227 ก.ก.

เชือกใยยักษ์ขนาด48 มิล หนัก 248 ก.ก.

เชือกใยยักษ์ขนาด50 มิล หนัก 140 ก.ก. (ความยาว 100 เมตร ต่อ ม้วน)