เชือกไนล่อนสีเขียว

เชือกไนล่อนสีเขียวขี้ม้า

ข้อมูลสินค้า

รหัสสินค้า เชือกสีเขียวขี้ม้า หรือเชือก PE

รายละเอียดสินค้า

เชือกไนล่อนสีเขียวขี้ม้า ใช้ในงานผูก ลาก ยกของทั่วไป ธุรกิจเต๊นท์ผ้าใบ เชือกใช้ผูกป้ายแบนเนอร์

เบอร์ของเชือกที่ผลิต : เชือกไนล่อนขนาดตั้งแต่ 4-10 มิล

เชือกไนล่อน

ตารางขนาด/น้ำหนัก ของเชือกไนล่อนตั้งแต่ 4มิล – 10มิล 

(เชือกทุกขนาดความยาว 200 เมตร ต่อ 1 ม้วน)

เชือกไนล่อนขี้ม้า ขนาด4 มิล หนัก 17 ก.ก. (ต่อ 1 ตั้ง)

เชือกไนล่อนขี้ม้า ขนาด5 มิล หนัก 19 ก.ก. (ต่อ 1 ตั้ง)

เชือกไนล่อนขี้ม้า ขนาด6 มิล หนัก 20 ก.ก. (ต่อ 1 ตั้ง)

เชือกไนล่อนขี้ม้า ขนาด7 มิล หนัก 26 ก.ก. (ต่อ 1 ตั้ง)

เชือกไนล่อนขี้ม้า ขนาด8 มิล หนัก 28 ก.ก. (ต่อ 1 ตั้ง)

เชือกไนล่อนขี้ม้า ขนาด9 มิล หนัก 33 ก.ก. (ต่อ 1 ตั้ง)

เชือกไนล่อนขี้ม้า ขนาด10 มิล หนัก 35 ก.ก. (ต่อ 1 ตั้ง)