เชือกมัดฟาง

เชือกมัดฟาง

โรงงานเชือกมัดฟาง เชือกมัดฟางใช้ในงานมัดฟางข้าว เชือกกับเครื่องอัดฟางข้าว ใช้มัดใบอ้อย ต้นอ้อย หรือสามารถใช้ในการมัดกล่อง กระดาษ ขวดหรือ กระป๋องรีไซเคิล