เชือกทำชิงช้า และอุปกรณ์สนาม

ขนาดเชือกใยยักษ์ที่นิยมนำมาทำเป็นชิงช้าสนาม และอุปกรณ์เด็กเล่น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชือกใยยักษ์ขนาด18 มิลลิเมตร – 24 มิลลิเมตรครับ

ลักษณะการติดตั้ง ระหว่างเชือกใยยักษ์กับตัวชิงช้าสนาม