เชือกมัดอ้อย เพื่อใช้สำหรับเครื่องอัดใบอ้อย และมัดลำต้นอ้อย

เป็นเชือกที่ใช้สำหรับเครื่องเก็บใบอ้อยอัดแท่ง สามารถมัดได้ก้อนขนาดใหญ่ขึ้น

เดิมทีการเก็บใบอ้อย จะใช้เป็นเชือกตัวเดียวกับการมัดฟางข้าว แต่ด้วยลักษณะใบอ้อยจะแข็งและมีแรงต้านมากกว่า เลยทำให้ไม่สามารถอัดก้อนที่มีขนาดใหญ่ได้

ทางเราเลยออกแบบเชือกลักษณะพิเศษเพื่อใช้ในการอัดใบอ้อยโดยเฉพาะ ดังรูป

ขนาดของเชือกอัดใบอ้อย เทียบกับ เชือกมัดฟาง

แต่เดิมเชือกมัดฟางจะมีขนาด 3.5 ก.ก. ถึง 4 ก.ก. ต่อม้วน แต่เชือกมัดอ้อยจะมีขนาดเส้นเชือกใหญ่กว่า และมีน้ำหนักต่อม้วนอยู่ที่ 8 ก.ก.

การเก็บใบอ้อยอัดแท่งนั้น ถือเป็นตัวอย่างที่ดีและรักษาสภาพแวดล้อมทางอากาศ ลดการเผาซึ่งจะช่วยลดปริมาณฝุ่น P.M. 2.5 ได้อีกทาง โดยใบอ้อยที่อัดเก็บนั้นจะถูกจัดส่งให้กับโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลต่อไป

ติดต่อสอบถาม -> Line @ropeplus