เชือกใช้ในงานคลุมบ่อแก๊ส หรือ ก๊าซชีวภาพ

ไบโอแก๊ส

ก๊าซชีวภาพ หรือ ไบโอแก๊ส (Biogas) คือ ก๊าซที่เกิดจากหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำเสียและของเสีย โดยอาศัยกลุ่มของจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ

ทำหน้าที่หมักย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เปลี่ยนรูปเป็นก๊าซชีวภาพ

ซึ่งเชือกก็เป็นอุปกรณ์นึงที่ขาดไม่ได้ในการทำที่คลุมบ่อแก๊ส และขึงขอบบ่อแก๊ส

โดยเชือกที่นำมาใช้หลักๆ จะมีอยู่ 2 ประเภท

1.เชือกถักลายก้างปลา

เชือกในงานคลุมบ่อไบโอแก๊สเชือกถักประเภทนี้จะนิยมมานำถักเป็นตาข่ายคลุมผ้าใบ

2.เชือกใยยักษ์เชือกในงานคลุมบ่อชีวภาพ

เชือกใยยักษ์จะใช้ทำเป็นเชือกขึงแนวเพื่อเพิ่มความแข็งอีกทีนึง และใช้ขึงบริเวณขอบของบ่อแก๊ส

บ่อก๊าซชีวภาพ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล
http://www.erdi.cmu.ac.th