เชือกในโรงงานรีไซเคิล โรงงานจัดการขยะ

เชือกมัดของ สำหรับธุรกิจค้าของเก่า โรงงานจัดการขยะ โรงงานขยะรีไซเคิล เวลาใช้เครื่องอัดขยะ ส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้ลวด ในการมัด ไม่ว่าจะเป็นก้อนกระดาษ กระป๋องน้ำอัดลม และขวด PET

ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็มีหลายโรงงานเริ่มนำ เชือกมัดฟาง มาใช้มัดก้อนรีไซเคิลทดแทนลวด ซึ่งเชือกมัดฟางที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเชือกมัดฟางขนาดเบอร์ 10 (เชือกขนาดใหญ่สุด)

แต่ข้อจำกัดของการนำเชือกประเภทนี้มาใช้ ก็คือไม่เหมาะกับการนำมามัดก้อนขยะรีไซเคิลที่มีน้ำหนักเกิน 140 ก.ก. โดยเฉพาะก้อนขยะขวด PET เพราะแรงอัดจะเยอะ และเวลาขยายตัวอาจจะทำให้เชือกขาดได้

แต่ถ้านำมาใช้อัดก้อนอลูมิเนียม กระดาษหรือกระป๋องน้ำอัดลมจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะ แรงดันจะน้อยกว่าก้อนขยะขวด PET

แต่อย่างไรก็ดี วิธีป้องกันก็คือนำเชือกมัดฟางมาร้อยเป็น 2-3 เส้นก่อนการเข้าเครื่องอัดก้อน ก็จะป้องกันไม่ให้เชือกขาดได้ครับ