เชือกใยยักษ์ใช้กับงานวางทุ่นในทะเล

เชือกใยยักษ์ที่ใช้ในงานวางทุ่นในทะเล เพื่อใช้จอดเรือขนาดกลาง 7 ตัน และขนาดใหญ่ 16ตัน จะใช้เป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง30มิลขึ้นไป

การวางทุ่นนี้ เพื่อให้บริการจอดเรือนำเที่ยว และลดการทิ้งสมอในแนวประการัง