เชือก TR และ เชือก TC

เชือก TR และ เชือก TC บางครั้งเราก็เรียกว่าเชือกเกลียวขาว โดยเชือกประเภทนี้เราจะเรียกเบอร์ตามจำนวนของเส้นด้าย

ที่นำมาเข้าเกลียว เช่นเวลาเราคลี่กลุ่มของเส้นด้ายออกมาถ้ามี 15 เส้นก็เรียกว่าเบอร์ 15 ครับ

เชือกเกลียวขาว

เชือก TC กับ TR ต่างกันอย่างไร?

เป็นคำถามที่ผมถูกถามค่อนข้างบ่อยครับ

จริงๆ แล้วเชือก 2 ประเภทนี้ถูกผลิตด้วยวัตถุดิบที่ต่างกัน แต่จุดที่สามารถสังเกตได้ชัดเจนคือเรื่องของสีครับ

เชือกเกลียวขาว
เทียบความแตกต่างระหว่างเชือก TC และ TR

จากรูปก็จะเห็นได้ชัดเจนครับว่า เชือก TR นั้นจะมี สีขาวมากกว่า เชือก TC ซึ่งอาจจเรียกว่าเป็นสีขาวฟอก กับ สีขาวธรรมชาติก็ได้

ส่วนในเรื่องของการใช้งาน และความแข็งแรง นั้นเรียกได้ว่าแทบไม่ต่างกัน

เชือก ทีซี และ เชือก ทีอาร์ นั้นถ้าเป็นขนาด เบอร์ 15 หรือ เบอร์ 18 บางครั้งก็ถูกเรียกว่าเชือกไปรษณีย์ หรือเชือกรัดกล่องพัสดุครับ

ทางโรงงานของเรามีผลิตทั้งแบบเป็นไจ และแบบเป็นม้วนขนาด 1 ก.ก. และ 3.5 ก.ก. ซึ่งสามารถ Line มาสอบถามได้ครับ