เชือกเกลียว

เชือก TR และ เชือก TC

เชือก TR และ เชือก TC บางครั้งเราก็เรียกว่าเชือกเกลียวขาว โดยเชือกประเภทนี้เราจะเรียกเบอร์ตามจำนวนของเส้นด้าย

อ่านต่อ